Acești Termeni de Utilizare cuprind informații în legătură cu serviciul furnizat de Vetter în ceea ce privește efectuarea de recenziilor, evaluărilor de produse si a comentariilor de către utilizatori (serviciu denumit în continuare "Review-urile Utilizatorilor" sau "RU"). Datele personale comunicate de dvs. în legătură cu serviciul RU, vor fi păstrate și prelucrate de operatorul SC Lamy Premier SRL, în conformitate cu prevederile cuprinse în “Politica de Confidentialitate” pe care le găsiți pe pagina web: https://www.vetter.ro/politica-de-confidentialitate/. În cazul oricărei discrepanțe de conținut intre politica menționată și acești Termeni de Utilizare, acești Termeni de Utilizare vor avea prioritate în ceea ce privește reglementarea RU.

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor acestui serviciu sunt transmise operatorului atunci când se face clic pe butonul "Postați" în efectuarea recenziei (Informații obligatorii).

Prin transmiterea conținutului recenziei către Vetter, afirmați și garantați:

 • că sunteți singurul autor și proprietar al drepturilor de autor ce ar putea fi revendicate asupra textului recenziei;
 • că renunțați în mod voluntar la toate drepturile morale care vă pot reveni în calitate de autor în ceea ce privește astfel de conținut;
 • că tot conținutul transmis de dvs. este corect;
 • că nu utilizați serviciul de RU ca mijloc de comunicare cu Vetter. In acest caz se vor folosi mijloacele de contact disponibile pe website:
  https://www.vetter.ro/contact
 • că aveți vârsta de cel puțin 18 ani;
 • că textul furnizat de dvs. nu încalcă acești Termeni de Utilizare și nu dăunează persoanelor sau companiilor.

În plus, afirmați și garantați că nu transmiteți conținut:

 • despre care știți că este incorect sau înșelător;
 • care constituie o încălcare a dreptului de autor, a brevetelor, a mărcilor comerciale, a secretelor comerciale sau a altor drepturi de proprietate intelectuală, a drepturilor de publicare sau a drepturilor de protecție a datelor unui terț;
 • care încalcă legi, reguli, reglementări sau dispoziții (în special dispoziții privind controlul exporturilor, protecția consumatorilor, concurența neloială, antidiscriminarea, precum și publicitatea înșelătoare sau falsă);
 • care este defăimător, ofensator, abuziv, părtinitor în ceea ce privește rasa sau religia, calomnios sau constituie o amenințare ilegală sau hărțuire a oricărei persoane, parteneriat sau corporație sau care poate fi considerată ca atare;
 • pentru care ați fost și/sau veți fi despăgubiți sau ați primit plăți de la terți;
 • care conține orice informații cu referințe la alte site-uri web, adrese, adrese de e-mail, detalii de contact sau numere de telefon ale terțelor părți;
 • care conține viruși de calculator sau alte programe de calculator potențial dăunătoare, fișiere sau coduri HTML.

Prin prezenta sunteți de acord să despăgubiți SC Lamy Premier SRL (și administratorii săi, directorii, agenții, filialele, societățile mixte, angajații și furnizorii terți) cu privire la toate pretențiile, revendicările, creanțele și cererile de despăgubire (daune reale și daune indirecte) de orice natură sau tip, indiferent dacă sunt cunoscute sau necunoscute, inclusiv onorariile avocaților de o valoare rezonabilă și eliberarea acestora de orice răspundere care decurge din cauza neîndeplinirii asigurărilor și a garanțiilor oferite mai sus sau a încălcării drepturilor aplicabile sau a drepturilor terților.

Pentru orice conținut transmis de dvs, acordați SC Lamy Premier SRL un drept perpetuu, irevocabil, transferabil, plătit integral și licență corespunzătoare în ceea ce privește utilizarea, reproducerea, modificarea, eliminarea completă, adaptarea, publicarea, traducerea, crearea de lucrări derivate și / sau vânzarea și / sau distribuirea unui astfel de conținut și / sau preluarea conținutului respectiv oriunde în lume și sub orice formă sau mediu sau cu orice tehnologie, în special în scopul comunicării on-line și offline (de exemplu, pe site-uri ca bannere, buletine de știri sau reclame tipărite), fără a primi însă remunerații în acest sens.

Orice conținut transmis de dvs. poate fi utilizat la discreția SC Lamy Premier SRL. SC Lamy Premier SRL își rezervă dreptul de a modifica, scurta sau șterge orice conținut de pe site-ul său pe care operatorul îl consideră în opinia sa ca fiind o încălcare a regulilor care guvernează conținutul sau a oricăror altor prevederi ale acestor Termeni de Utilizare. SC Lamy Premier SRL nu oferă nici o garanție că veți avea posibilitatea prin intermediul său de a modifica sau șterge conținutul transmis de dvs. Evaluările și comentariile scrise sunt în general publicate în decurs de două până la patru zile lucrătoare. Operatorul își rezervă totuși dreptul de a elimina orice conținut - fie parțial sau integral - sau să refuze publicarea oricăror recenzii - fie parțial sau integral - în cazul în care asigurările de mai sus și cele confirmate de dvs. nu sunt îndeplinite. Prin prezenta, declarați că responsabilitatea pentru conținutul prezentat de dumneavoastră vă aparține dumneavoastră si nu SC Lamy Premier SRL. Niciuna din informațiile transmise de dvs. nu este asociată cu o obligație de confidențialitate din partea SC Lamy Premier SRL , a agenților săi, a filialelor, a companiilor afiliate, a partenerilor sau a furnizorilor terți, precum și a directorilor, a managerilor și a angajaților acestora.

Prin transmiterea adresei dvs. de e-mail împreună cu evaluarea și recenzia dvs., autorizați SC Lamy Premier SRL și furnizorii săi terță parte să vă contacteze prin e-mail cu privire la statusul evaluării dvs. și pentru alte scopuri administrative. Mesajele de e-mail transmise vor conține un link prin care vă veți putea dezabona prin clic de la eventuale viitoare mesaje de comunicare.

Actualizări ai Termenilor de Utilizare

Progresele tehnologice sau modificările aduse legislației ne pot determina să actualizăm sau să modificăm prevederile Termenilor de Utilizare. Verificați din când în când această pagină pentru a vă asigura că sunteți în posesia celor mai recente informații. Consultați la începutul acestei pagini ultima versiune modificată a Termenilor de Utilizare.

Informatii privind protectia datelor - https://www.vetter.ro/politica-de-confidentialitate/

 

Copyright © 2020. Toate drepturi rezervate.